Přeskočit na obsah

Program transformační spolupráce na rok 2016

Dotace na projekty nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů, jejichž cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům. Projekty musí být realizované v prioritních zemích Programu TRANS: Myanmar/Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina.

Příjem žádostí:

 • Příjem přihlášek končí dne 17. 6. 2016 ve 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolek (dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
 • Ústav (dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
 • Obecně prospěšná společnost (dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů).
 • Nadace a nadační fond (dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
 • Církevní právnická osoba (dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů).
 • Vysoká škola (dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných projektů:

 • Krátkodobé projekty v rozsahu 9 — 12 měsíců se zahájením a ukončením v roce 2015.
 • V odůvodněných případech dlouhodobé projekty v délce 18 — 24 měsíců.
 • Podpora rozvoje organizací a iniciativ zaměřených na občanská, sociální, environmentální, kulturní a dalších práva.
 • Spolupráce s místními správami.
 • Podpora nezávislých médií, školení jejich pracovníků, předávání českých zkušeností, podpora investigativní žurnalistiky a informování o tématech souvisejících se společenskou a ekonomickou transformací.
 • Podpora aktivizace mladých lidí a jejich zapojování do komunitních a společenských aktivit, vzdělávání a výchova k aktivnímu občanství.
 • Humanitární podpora obránců lidských práv.

Forma a výše podpory:

 • Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena, v rámci této výzvy ovšem nelze financovat více než 30% celkových nákladů projektu.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel musí být přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nejednat pouze jako jeho zprostředkovatel.
 • Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd spojených s realizací projektu, na který byly prostředky poskytnuty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru