Přeskočit na obsah

Program Tvář Pardubického kraje

Tento program podporuje nejvýznamnější akce a nejdůležitější události zapsané do dokumentu Tvář Pardubického kraje. Jedná se o mezinárodní a národní festivaly, hudební přehlídky a soutěže, pietní vzpomínky a akce podporující zachování kulturního dědictví úzce spjatého s Pardubickým krajem. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby organizující akce zapsané v dokumentu Tvář Pardubického kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče:

  • Poskytovatel má zájem o udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších kulturních tradic a památek regionu.
  • Podpora bude poskytována subjektům činným v oblasti kultury, které popularizují a zajišťují zachování kulturního dědictví, všestranně jej rozvíjejí a propagují tradiční kulturní hodnoty Pardubického kraje.
  • Podpora bude směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče a folkloru na bázi národních a regionálních tradic, a těch žadatelů, kteří svojí činností napomáhají ke zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví.
  • Hlavní činností podporovaných subjektů je zejména prezentace hudebních děl, divadelní tvorby, pořádání koncertů, festivalů, přehlídek a výstav, kulturně-vzdělávacích, prezentačních akcí, tradičních akcí s hlubokými kulturně historickými kořeny v regionu, stavební obnova a restaurování kulturních památek.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tuto část je 6 000 tis. Kč.
 • Intenzita podpory může činit až 100 % provozních ztrát, tj. záporného rozdílu mezi diskontovanými výnosy a diskontovanými provozními náklady na akci, aktivitu, projekt nebo činnost subjektu.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Pardubického kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru