Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb hrazených z rozpočtu Pardubického kraje

hand-2906458_960_720
Share Button

Dotace na posílení finanční stability poskytovatelů sociálních služeb a kontinuity poskytovaných sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 11. 2021 do 22. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociální služby má postavení „podniku“, kterému Pardubický kraj vydal Pověření k zajištění dostupnosti příslušných kapacit sociální služby zařazených do sítě sociálních služeb Pardubického kraje, („Pověření“). Zařazení do Sítě sociálních služeb je podmínkou poskytnutí a výplaty dotace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle ZSS v rámci příslušných kapacit zařazených do Sítě sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a maximální výše dotace v jednotlivém případě:
  • Pardubický kraj navrhuje vyčlenit na podporu sociálních služeb v roce 2022 částku 32,5 mil. Kč (částka je podmíněna schválení rozpočtu na příslušný rok).
  • Minimální výše poskytnuté dotace činí 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě nepřesáhne částku 3,5 mil Kč ročně.

Specifika a omezení:

  • V rámci Programu může jeden žadatel podat i více žádostí na podporu více sociálních služeb.
  • Podpořeny budou sociální služby zařazené do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje. Dotace není poskytována na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 ZSS).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>