Přeskočit na obsah

Program volnočasových aktivit v Libereckém kraji

Dotace na rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 1. do 7. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace obce aj.)vyjma obchodních společností a fyzické osoby podnikající (osoby samostatně výdělečně činné s předmětem podnikání v souladu s vyhlášeným programem) se sídlem v Libereckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu.
 • Podpora činnosti škol a školských zařízení zřizovaných obcí v době mimo výkon hlavní činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Celkem je pro tento program připravena účelová neinvestiční dotace ve výši 2 010 000 Kč.
 • Minimální výše podpory činí 20 000  a maximální výše podpory je 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé mohou podávat pouze jednu žádost.
 • Osobní výdaje mohou tvořit maximálně 40 % z poskytnuté dotace.
 • O dotaci nemohou žádat: 
  • Příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem.
  • Organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport (určující je specifikace ve veřejném rejstříku).
  • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska — Sbory dobrovolných hasičů.
  • Obchodní společnosti (společnosti založené primárně za účelem tvorby zisku).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru