Přeskočit na obsah

Program volnočasových aktivit v Libereckém kraji

Dotace na rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 1. 2024 do 2. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace obce aj.) vyjma obchodních společností a fyzické osoby
  podnikající (osoby samostatně výdělečně činné s předmětem podnikání v souladu s vyhlášeným programem) se sídlem v Libereckém kraji.
 • Žádat mohou subjekty, které organizují aktivity v oblasti deskových her, případně e‑sporty.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu.
 • Podpora činnosti škol v době mimo vyučování (odpolední zájmové kroužky) a školských zařízení zřizovaných obcí v době hlavních prázdnin (pobytové tábory).
 • Podporovány budou pouze prokazatelně neziskové projekty.

Forma a výše podpory:

 • Celkem je pro tento program připravena účelová neinvestiční dotace ve výši 4 800 000 Kč.
 • Minimální výše podpory činí 30 000  a maximální výše podpory je 80 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé mohou podávat pouze jednu žádost.
 • Osobní výdaje mohou tvořit maximálně 40 % z poskytnuté dotace.
 • Výdaje na školení a výdaje za zpracování účetnictví projektu nesmí být hrazeny z poskytnuté dotace a mohou tvořit maximálně 10 % z celkových nákladů projektu.
 • Z programu nejsou podporovány jednodenní akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru