Přeskočit na obsah

Program Vouchery Asistence — Projekt Smart akcelerátor ve Zlínském kraji

Cílem Programu je rozvoj inovačního prostředí ve Zlínském kraji a naplňování strategických cílů Krajské přílohy Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj prostřednictvím podpory přípravy strategických projektů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 12. 2. 2024 do 31. 12. 2025.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je právnická osoba.
 • Aby žadatelé mohli získat dotaci (formou voucheru asistence), musí splňovat další podmínky, a to: 
  • být přímo odpovědní za realizaci strategického projektu z titulu nositele strategického projektu nebo podílet se na realizaci jednoznačně vymezených aktivit strategického projektu z titulu oficiálního partnera s finančním příspěvkem;
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované aktivity v Programu: 
  • Příprava/rozpracování strategického projektu: 
   • a) v podobě kompletně zpracované projektové žádosti o podporu včetně příloh za dodržení podmínky prokázání, že žádost byla v době realizace Programu také podána do konkrétního mezinárodního/národního/regionálního programu podpory, a že splnila formální náležitosti a přijatelnost výzvy tohoto programu podpory, nebo
   • b) ve formě extenzivní projektové fiše – studie proveditelnosti3 – za dodržení podmínky prokázání zahájení realizace strategického projektu z vlastních zdrojů příjemce voucheru asistence, či jiných zdrojů mimo programové financování.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory formou dotace činí na jeden Projekt: 100 000 Kč.
 • Maximální výše podpory formou dotace činí na jeden Projekt: 500 000 Kč.
 • Projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových způsobilých nákladů.
 • Celková částka určená pro Program je 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci programu není omezen počet žádostí na jednoho žadatele.
 • Aktivity projektu musí být realizovány na území Zlínského kraje s přímým dopadem aktivit na tento kraj.
 • Nejzazší datum pro ukončení přípravy strategického projektu financované v rámci Programu je stanoveno na 31. 8. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru