Přeskočit na obsah

Program Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva.

Cílem tohoto voucheru je podpora vzniku nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2024 10:00 hod. do 16. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelský subjekt (podnikající fyzická nebo právnická osoba), který:
  • má sídlo, pobočku, provozovnu (v případě právnické osoby) nebo místo podnikání (v případě podnikající fyzické osoby; místem podnikání fyzické osoby se rozumí sídlo ve smyslu § 429 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) na území Moravskoslezského kraje;
  • má přidělené české IČ;
  • je oprávněn k podnikání v odpovídající činnosti (dle klasifikace CZ‑NACE), ve které je realizován projekt;
  • splňuje definici malého a středního podniku.
 • Fyzická osoba nepodnikající, která má trvalý pobyt na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Programu bude poskytována podpora prostřednictvím dvou typů voucherů:
 • Voucher pro rozvoj podnikání
 • Záměrem poskytovatele je podpořit aktivity cílové skupiny, které: 
  • umožní zahájit podnikání;
  • povedou k zahájení výroby nového produktu nebo poskytování nových služeb;
  • povedou k rozšíření stávající výroby nebo stávajících poskytovaných služeb nebo
  • povedou ke zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti.
 • Inovační voucher
 • Cílem tohoto voucheru je podpora inovačního potenciálu malých a středních podniků.
 • Záměrem poskytovatele je podpořit aktivity cílové skupiny, které:
  • povedou k vývoji a tvorbě nových produktů a služeb;
  • povedou k otestování nových produktů a služeb;
  • povedou ke zvýšení funkčnosti produktů a služeb nebo
  • povedou k tvorbě účelových pracovních míst v oblasti inovací produktů a služeb.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši maximálně 80 % ze způsobilých výdajů projektu (případně do výše, kterou umožňují pravidla pro podporu de minimis).
 • Minimální výše dotace činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí: 
  • 50 000 Kč (Voucher pro rozvoj podnikání – pouze fyzická osoba nepodnikající);
  • 500 000 Kč (Voucher pro rozvoj podnikání – pouze podnikatelský subjekt);
  • 1 000 000 Kč (Inovační voucher – pouze podnikatelský subjekt).
 • Pro dosažení max. výše dotace v odst. 5 tohoto článku by způsobilé výdaje projektu měly odpovídat částce:
  • 62 500 Kč (Voucher pro rozvoj podnikání – pouze fyzická osoba nepodnikající);
  • 625 000 Kč (Voucher pro rozvoj podnikání – pouze podnikatelský subjekt);
  • 1 250 000 Kč (Inovační voucher – pouze podnikatelský subjekt).

Specifika a omezení:

 • Fyzická realizace projektu dle odst. 1 musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru