Přeskočit na obsah

Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“

Dotace na podporu výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. června 2022 od 10:00 do 31. srpna 2022 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je v době podání žádosti nebo byla před realizací výměny stávající rodinný dům, trvale obytná stavba pro rodinnou rekreaci nebo bytová jednotka v bytovém domě vytápěna kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím min. třídu 3 dle ČSN EN 303–5. Kotle s ručním přikládáním, které jsou dodatečně přestavěné na kotle automatické, přičemž nesplňují požadavky normy a není možné garantovat splnění alespoň 3. třídy, jsou považovány pro účely tohoto programu za kotle s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303–5.
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrž.
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva.
  • Tepelné čerpadlo.
  • Plynový kondenzační kotel – výměna zrealizována v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo instalace plynového kotle závazně objednána před 30. 4. 2022.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků tohoto Programu, který obdrží Středočeský kraj na podporu stanoveného účelu z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je 240 861 295 Kč.
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč.
 • Plynový kondenzační kotel – výměna zrealizována v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo instalace plynového kotle závazně objednána před 30. 4. 2022 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru