Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III, tzv. kotlíkové dotace

shutterstock_72113266.jpg
Share Button

Cílem Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III. je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností ve Zlínském kraji. V rámci Programu tak bude poskytována ze zdrojů OP ŽP finanční podpora na výměnu zdroje tepla domácnostem v rodinných domech používajících k vytápění kotle na pevná paliva.

Příjem žádostí:

Příjemci podpory:

 • Způsobilými žadateli jsou výhradně majitelé podporovaných nemovitostí (fyzické osoby vlastnící nebo spoluvlastnící podporovanou nemovitost) ve Zlínském kraji, využívající jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, kde bude realizována výměna tohoto zdroje za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje dle podmínek tohoto Programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:
  • kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva;
  • kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva;
  • tepelné čerpadlo;
  • plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

 • Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:
  • 75 % způsobilých výdajů Projektu v případě Projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů Projektu v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 000 Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů Projektu v případě, že je Projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 000 Kč.
 • Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, které je označena jako prioritní území.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může předložit pouze jednu Žádost o poskytnutí dotace.
 • Celková výše dotace nemůže překročit celkovou výši (tj. 100 %) způsobilých výdajů Projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>