Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje – kotlíkové dotace

smog-3125312__340
Share Button

Zlínský kraj spustil elektronický sběr dotazníkových formulářů na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové skupiny žadatelů o kotlíkové dotace. Každý, kdo má zájem o dotaci na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za kotel plynový kondenzační, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu.

Příjem žádostí:

Příjemci podpory:

 • Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu nebo bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který v nemovitosti bydlí a má starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti nepřekročil v roce 2020 částku 170 900 Kč (14 242 Kč na osobu a měsíc).
 • Domácnosti, kde žijí jen osoby pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, mají na dotaci nárok automaticky. U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:
  • kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva;
  • kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva;
  • tepelné čerpadlo;
  • plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.
 • Maximální dotace záleží na druhu nového kotle:
  • kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa AUTOMATICKÝ max. 130 000 Kč
  • kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa RUČNÍ max. 130 000 Kč
  • tepelné čerpadlo max. 130 000 Kč
  • plynový kondenzační kotel max. 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>