Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

shutterstock_127969568.jpg
Share Button

Dotace v rámci tohoto Programu Ministerstva kultury jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů. Finanční prostředky mohou získat organizace zřizované Ministerstvem a ostatní vlastníci kulturních památek.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat v termínu do 15. září 2020 příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátnímu úřadu hl. m. Prahy jako orgánu státní památkové péče, k vyjádření žádosti. Následně vlastník žádost doručí odboru památkové péče Ministerstva kultury nejpozději do 30. září 2020 (při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu).

Příjemci podpory:

  • Program je určen pro vlastníky nemovitých kulturních památek – fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější část našeho kulturního dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, kostely, pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, národní kulturní památky a památky UNESCO.

Forma a výše podpory:

  • Výše příspěvku je závislá na výši státního rozpočtu České republiky a množství podaných žádostí o zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví.
  • Při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů. Podíl příspěvku v Programu záchrany architektonického dědictví na celkových ročních nákladech na obnovu nemovité kulturní památky by neměl přesáhnout 90%. 

Specifika a omezení:

  • Doklad o vlastnictví (příslušnosti hospodaření) k památce (výpis z katastru nemovitostí a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu, které nejsou starší než 6 měsíců.
  • Přednostně jsou do Programu zařazovány akce pokračující. Z nových žádostí jsou vybírány projekty s nejvyšším bodovým hodnocením.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Vaše dotazy a komentáře

  1. Michael Weinbrenner napsal:

    Žádám Vás o poskytnutí více informací k výzvě na opravu kulturní památky. Opravujeme zámek v obci Diváky, psč: 69171, velice Vám děkuji.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>