Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program „Životní prostředí“ – dotační výzva „Oslo“

nature-3289812__340
Share Button

Dotace na podporu tvorby strategických dokumentů a následnou realizaci vybraných adaptačních a mitigačních opatření v praxi, na lokální a regionální úrovni.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. ledna 2020, 12:00 nejpozději do 15. března 2020, 20:00.

Příjemci podpory:

  • Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporovanými opatřeními v rámci této výzvy „Oslo“ č. SGS-3 z Programu je tvorba strategických dokumentů stanovujících přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících adaptační a/nebo mitigační opatření na její působení. Tento typ dokumentu je souhrnně označován jako tzv. Adaptační strategie.
  • Podmínkou úspěšného ukončení projektu je přijetí vytvořené Adaptační strategie výkonným orgánem1 , který rozhoduje o jejím uplatňování na území, pro které je zpracovávána (např. rada kraje/obce, dozorčí rada, apod. obdobný výkonný orgán, dle charakteru adaptační strategie).

Forma a výše podpory:

  • Financování tvorby strategií a plánů bude umožněno prostřednictvím této vyhlašované výzvy s názvem norské metropole „Oslo“, č. výzvy SGS-3, na kterou je alokována částka 26 000 000 Kč.
  • Výše podpory se pohybuje v rozmezí od 130 tisíc do 1,3 milionu korun.
  • Konečný příjemce zajistí spolufinancování ve výši minimálně 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Konečný příjemce podpory má povinnost veškeré dokumenty související s přípravou a realizací projektu archivovat po dobu 10 let od roku následujícího po roce schválení Závěrečné monitorovací zprávy, nejméně pak do 31. prosince 2030.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>