Přeskočit na obsah

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů v Jihočeském kraji.

Příjem žádostí:

  • Program je vyhlášen na období od 16. 7. 2022 do 15. 7. 2023.

Příjemci podpory:

  • Malí podnikatelé.

Typy podporovaných projektů:

  • Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (včetně příslušné daně z nabytí nemovitých věcí, je-li v rámci projektu pořizována nemovitost).
  • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.
  • Pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek.
  • Pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného regionálního úvěru ve výši až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 6 let. Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 2 mil. Kč.
  • Začínajícímu podnikateli může být poskytnut úvěr ve výši maximálně 500 tis. Kč. Za začínajícího podnikatele bude považován příjemce podpory, který je podle svého čestného prohlášení, uvedeného v žádosti o úvěr, registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v roce podání žádosti nebo v roce předchozím. Začínajícímu podnikateli může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 1 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace je Jihočeský kraj.
  • Projekt nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

1 komentář na “Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru