Přeskočit na obsah

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji

Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů.

Příjem žádostí:

 • Program je vyhlášen na období od 16. 7. 2021 do 15. 7. 2022.
 • Žádosti jsou přijímány průběžně počínaje 16. 7. 2021. Poskytování úvěrů je po dobu trvání programu omezeno objemem disponibilních finančních prostředků.

Příjemci podpory:

 • Mikro, malé a střední podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekt musí splňovat tyto podmínky: 
  • a) musí se převážně týkat podporované ekonomické činnosti uvedené v příloze č. 1 tohoto programu,
  • b) bude realizován na území Jihočeského kraje.
  • c) projekt nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného regionálního úvěru ve výši až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 6 let.
 • Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 2 mil. Kč.
 • Začínajícímu podnikateli může být poskytnut úvěr ve výši maximálně 500 tis. Kč. Za začínajícího podnikatele bude považován příjemce podpory, který je podle svého čestného prohlášení, uvedeného v žádosti o úvěr, registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v roce podání žádosti nebo v roce předchozím.
 • Začínajícímu podnikateli může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 1 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti o podporu: 
  • a) je podle svého čestného prohlášení v úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
   b) bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
   c) je vedena exekuce na jeho majetek,
   d) je v likvidaci,
   e) má neuhrazený dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
   f) byl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru