Přeskočit na obsah

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji

Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů.

Příjem žádostí:

 • Program je vyhlášen na období od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2024. Žádosti jsou přijímány průběžně počínaje 1. 8. 2023. Poskytování úvěrů je po dobu trvání programu omezeno objemem disponibilních finančních prostředků.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekt musí splňovat tyto podmínky: 
  • a) musí se převážně týkat podporované ekonomické činnosti uvedené v příloze č. 1 tohoto programu,
  • b) bude realizován na území Jihočeského kraje.
  • c) projekt nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného regionálního úvěru ve výši až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 6 let.
 • Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 2 mil. Kč.
 • Začínajícímu podnikateli může být poskytnut úvěr ve výši maximálně 500 tis. Kč. Za začínajícího podnikatele bude považován příjemce podpory, který je podle svého čestného prohlášení, uvedeného v žádosti o úvěr, registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v roce podání žádosti nebo v roce předchozím.
 • Začínajícímu podnikateli může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 1 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti o podporu: 
  • a) je podle svého čestného prohlášení v úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
   b) bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
   c) je vedena exekuce na jeho majetek,
   d) je v likvidaci,
   e) má neuhrazený dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
   f) byl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru