Přeskočit na obsah

Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje — Inovační vouchery

Dotační program na podporu spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí, která je založena na transferu znalostí. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti zejm. malých a středních podniků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  07. 05. 2019, od 09:00 hod. do 20. 05. 2019, do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., k.s.), evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, klastr nebo družstvo.
 • Žadatelem nemůže být organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem.
 • Žadatel o dotaci musí být právnická osoba, jež má sídlo na území Karlovarského kraje, v případě klastru musí většina jeho členů mít sídlo v Karlovarském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí, která je založena na transferu znalostí.
 • Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti zejm. malých a středních podniků.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 2 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019.
 • V případě malých a středních podniků:
  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt je 170 000 Kč nebo do výše příjemcem nevyčerpané podpory v režimu de minimis za poslední tři roky.
  • Maximální možný podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 100 %.
 • V případě velkých podniků:
  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt je 170 000 Kč nebo do výše příjemcem nevyčerpané podpory v režimu de minimis za poslední tři roky.
  • Maximální možný podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nemůže podat více žádostí v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru