Přeskočit na obsah

Programy specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro Kraj Vysočina

Dotace na financování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách vyhlásila rada kraje Vysočina pro kalendářní rok 2018. Příjemci podpory jsou poskytovatelé těchto programů. Celková výše dotace bude činit 3 500 000 Kč.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí probíhá od 15. 1. 2018 do 26. 1. 2018 ve 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách — spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace se vztahuje na programy specifické primární prevence realizované na prvních i druhých stupních základních škol a na nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií.

Forma a výše podpory:

  • Výše příspěvku na hodinu programu uskutečněného za účasti dvou lektorů činí maximálně 1 200 Kč včetně DPH.

Specifika a omezení:

  • Žadatel poskytuje programy všeobecné, případně selektivní primární prevence, ve školách a je k jejich poskytování oprávněn platnou certifikací udělovanou MŠMT ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru