Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Programy v oblasti rodinné politiky na území hlavního města Prahy

dlane
Share Button

Dotace na podporu služeb pro rodiny na území hlavního města Prahy mohou získat poskytovatelé služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu formou spolku, pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo jako církevní právnická osoba. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. 10. 2020 do 5. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat, organizace s pověřením k výkonu SPOD, nestátní neziskové organizace, které poskytují služby pro rodinu na území HMP nebo občanům HMP, jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky, mají sídlo na území České republiky a to formou:
  • spolku, pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo jako církevní právnická osoba, další nestátní neziskové organizace.
 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok.

Typy podporovaných projektů:

 • Program  je určen právnickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny.
 • Opatření I. Podpora funkční rodiny (biologické i náhradní rodiny) – preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v rodině:

  • Aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života.
  • Podpora činnosti rodinných a komunitních center.
  • Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ.
  • Aktivity, vzdělávání, semináře pro rozvoj preventivních, podpůrných aktivit na podporu partnerských a rodičovských kompetencí a sourozeneckých vztahů.
 • II. Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí:
  • Sanace rodiny.
  • Asistované styky.
  • Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).
  • Terapeutická práce s rodinou.
  • Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy při začleňování do běžného života.
 • Opatření III. Náhradní rodinná péče
 • Aktivní vyhledávání pěstounů
 • Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení
 • Opatření IV. Aktivizace rodin s dětmi – dobrovolnické služby:
  • Podpora vzdělávání dobrovolníků.
  • Mentoringové dobrovolnictví v rodině (aktivity na rozvoj osobnosti, samostatnosti, vhodného trávení volného času, rozvoj psychosociálních dovedností, posilování mezilidských vztahů).
  • Mentoringové dobrovolnictví je nastaveno jako dlouhodobý podpůrný vztah dobrovolníka a klienta o minimální délce 6 měsíců, který se odehrává mimo zázemí organizace.
 • Opatření V. Podpora neformálně pečujících osob:
 • Psychosociální podpora neformálně pečujících osob (formou individuálních i skupinových konzultacích).
 • Edukace v oblasti domácí péče neformálně pečujících osob (vzdělávání, poradenství, individuální i skupinové aktivity).

 

 Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2021. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 35 000 000 Kč.
 • Grant se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) na schválený projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>