Přeskočit na obsah

Projekt “Energie pomáhá”

Projekt je financován prostřednictvím fondu Centropol. Správcem fondu a příjemcem žádostí je Ústecká komunitní nadace, která se dále podílí na vyhodnocení žádostí a kontroluje využití přidělených grantů. Grantové řízení se koná jedenkrát ročně a o úspěšných žadatelích bývá rozhodnuto do konce listopadu.

Příjem žádostí:

 • Výzvy k podání žádosti o grant se podávají během celého roku. O úspěšných žadatelích bývá rozhodnuto do konce listopadu.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy a nadace s výjimkou těch, součástí jejichž nadačního jmění jsou prostředky z Nadačního investičního fondu a za předpokladu, že nejméně 80 % žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům.
 • Církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova kulturních památek.
 • Rekonstrukce  a obnova turistických objektů.
 • Obecně projekty zaměřené na zkrášlení okolí, vylepšení turistických cest nebo veřejných prostranství, případně projekty zaměřené na historii regionu.
 • Projekty, zaměřené na tvorbu programu trávení volného času — provoz rozhleden, konzervace a mapování kulturních památek, projekty zaměřené na historii turistiky.

 Forma a výše podpory:

 • Každoročně je v rámci projektu rozděleno mezi žadatele 100 až 200 tisíc Kč.
 • Průměrná podpora v minulosti podpořených projektů dosahuje okolo 20-ti tisíc Kč na jeden projekt.

Specifika a omezení:

 • Pokud je žadatelem nevládní nezisková organizace, musí nejméně 80 % žádaného příspěvku rozdělit dalším subjektům.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj.
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru