Přeskočit na obsah

Proof of Concept – výzva I. OP TAK

Cílem výzvy je posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.
 • Termín je prodloužen o jeden měsíc z 30. 11. 2022 do 30. 12. 2022 v čase 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch. Příprava studie proveditelnosti musí zahrnovat aktivity, které poskytnou důkazy o tom, zda je uvedený projekt technicky proveditelný a má doložený komerční potenciál.
 • b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel o podporu v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/technologie/služby na trh. Kromě výsledku experimentálního vývoje bude výstupem projektu také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory:
  • aktivita 4.1 a) 500 tis. Kč — 5 mil. Kč.
  • aktivita 4.1 b) 500 tis. Kč — 20 mil. Kč.
 • Aktivita 4.1 a) 
  • 70 % — malý podnik,
  • 60 % — střední podnik.
 • aktivita 4.1 b) náklady podle čl. 25 
  • 45 % — malý podnik,
  • 35 % — střední podnik.
 • Aktivita 4.1 b) náklady podle čl. 28 
  • 50 % — malý podnik,
  • 50 % — střední podnik.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru