Přeskočit na obsah

Protipovodňová ochrana v Královéhradeckém kraji

Dotace na zvýšení ochrany před povodněmi — optimalizace a příprava protipovodňových opatření, rozšíření systému včasného varování v oblastech možného výskytu povodní v Královéhradeckém kraji průběžným monitoringem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 6. 2. 2017 do 24. 3. 2017.

Příjemci podpory:

 • Obce Královéhradeckého kraje.
 • Svazky obcí Královéhradeckého kraje.
 • Fyzické a právnické osoby, jejichž majetek může být ohrožen povodní.

Typy podporovaných projektů:

 • Zpracování studií odtokových poměrů ve vybraných částech toků ohrožených povodněmi s návrhem optimálních protipovodňových opatření.
 • Zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření k územnímu nebo stavebnímu řízení.
 • Rozšíření a zkvalitnění systému ochrany obcí před povodněmi v oblastech možného výskytu povodní v Královéhradeckém kraji průběžným monitoringem — vybudování měřicích a hlásných míst (srážkoměrů, vodoměrných stanic) — projektová dokumentace nebo realizace.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 35 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 300 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Délka projektu může být nejdéle 18 měsíců.
 • Projekt se musí realizovat na území Královéhradeckého kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru