Přeskočit na obsah

Průběžné grantové kolo 2014 — Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Dotace na projekty, které přispějí k všeobecnému rozvoji Otavsko-blanického regionu mohou získat neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace nebo nadační fondy. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 160.000 Kč. Cílem je v grantovém řízení podpořit alespoň 2–3 větší projekty, dále případně několik menších.

Příjem žádostí:

 • Od 18. 2. 2014 do 15. 11. 2014.

Příjemci podpory:

 • Nevládní neziskové organizace: spolky, ústavy, občanská sdružení.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Příspěvkové organizace.
 • Nadační fondy.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty ekologické, kulturní, podporující rozvoj venkova či mládeže, projekty sociální, charitativní a jiné. 
 • Preferovány jsou projekty, které zapojí více partnerů a co nejširší veřejnost. 
 • Z hlediska délky projektu se může jednat o jednorázové akce, krátkodobé, ale i dlouhodobé projekty.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu není stanovena. 
 • Maximální výše grantu je 70 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O grant se mohou ucházet výše uvedené subjekty, které musí splnit minimální výši kofinancování projektu.
 • Maximální délka čerpání grantu u dlouhodobých projektů je 12 měsíců.
 • Podpořené projekty musí přínos pro subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.) z Otavsko-blanického regionu.
 • O grant se nemohou ucházet fyzické osoby, podnikající subjekty, obce a nadace, které jsou příjemci Nadačního investičního fondu, církve a všechny jiné subjekty, které nejsou uvedeny výše mezi oprávněnými žadateli.
 • O grant se dále nemohou ucházet organizace, které nemají sídlo v oblasti působnosti nadace. 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru