Přeskočit na obsah

PRV 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Dotace na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se  o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Např. zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu 3. 4.– 23. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel (tzn. fyzická nebo právnická osoba), který podniká v zemědělské výrobě a který má vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.
 • Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy alespoň jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí.
 • Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je poskytována na investiční výdaje a to: 
  • provozní náklady spolupráce — např. náklady přípravných operací (navrhování, vývoj, postup a technologie produktu), zkoušek, hmotných nebo nehmotných investic;
  • přímé náklady - náklady, které souvisejí s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe.

Forma a výše podpory:

 • Minimální částka výdajů, ze které je stanovena dotace na jeden projekt je více než 1 000 000 Kč, maximální výše činí 100 000 000 Kč.
 • Procentuální maximální výše podpory je 50 %  nákladů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je na území České republiky s výjimkou území hl. m. Prahy.
 • Projekt se musí týkat zemědělské prvovýroby, resp. rostlinné výroby, chovu hospodářských zvířat (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králíci a koně).
 • Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru