Přeskočit na obsah

PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy

Dotace na racionální prostorové uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území může získat Státní pozemkový úřad. 

Příjem žádostí:

 • Kontinuální příjem žádostí bude zahájen dne 22. 2. 2016 a bude probíhat do vyčerpání finanční alokace pro uvedenou operaci.

Příjemci podpory:

 • Státní pozemkový úřad – pobočky krajských pozemkových úřadů.

Typy podporovaných projektů:

 • Geodetické práce.
  • Doplnění a vybudování podrobného polohového bodového pole.
  • Zaměření skutečného stavu (podrobné měření polohopisu, geometrické a polohové určení hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav)
  • Geometrické a polohové určení obvodu pozemkových úprav.
  • Vytyčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků (týká se pozemků stávajících i pozemků nově navržených v pozemkových úpravách včetně pozemků pro společná zařízení, kromě pozemků ve vlastnictví státu, které nejsou určeny pro společná zařízení)
  • Stabilizace lomových bodů pozemků (týká se pozemků stávajících i pozemků nově navržených v pozemkových úpravách včetně pozemků pro společná zařízení, kromě pozemků ve vlastnictví státu, které nejsou určeny pro společná zařízení)
  • Vypracování geometrických plánů.
 • Realizace plánů společných zařízení. 
  • Zemní a stavební práce včetně přesunů hmot.
  • Stavební materiál
  • Nákup, výsadba a zajištění zeleně.
  • Zařízení staveniště.
  • Nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury) ve vlastnictví žadatele i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.).
  • Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována až do 100% způsobilých výdajů.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 300 tis. Kč do 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt je v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Projekt je prováděn v rámci komplexních pozemkových úprav.
 • Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7711”]

Zdroj

2 komentáře na “PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy”

 1. Ivana Konopková, Ladislav Konopka

  Část pozemků, které vlastníme, slouží de fakto jako obecní komunikace, šla by udělat taková PÚ, aby se pozemky vyuměnily za jiné pozemky ve vlastnictví obce? Obec si je vědoma tohoto problému, předpokládám, že by se PÚ vyslovila souhlas. S kým o záležitosti jednat.
  S pozdravem
  Konopkovi — okres Bruntál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru