Přeskočit na obsah

PRV 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Dotace na podporu projektů vedoucí k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a údržbě lesního prostředí. Podpora je poskytována na výstavbu stezek do šíře 2 metrů, odpočívadel, přístřešků, informačních tabulí, závor, herních a fitness prvků, na značení stezek atd.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace může být poskytnuta například na tyto druhy opatření: 
  • Opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků,
  • opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor,
  • opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků,
  • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně,
  • nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 50 000 000 Kč za období 2014 — 2020.
 • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % těchto výdajů.
 • Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 100 000 a maximální výše je 2 000 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na PUPFL na území České republiky mimo zvláště chráněná území, oblasti Natura 2000 a území hl. města Prahy;
 • Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti1 ;
 • PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou.
 • Žadatel může v rámci této výzvy podat více Žádostí o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru