Přeskočit na obsah

Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR

Ministerstvo zemědělství vypsalo výzvu k předkládání žádostí v Programu rozvoje venkova. O dotaci mohou žádat Místní akční skupiny. Cílem této výzvy je realizace projektů národní spolupráce místních akčních skupin a předávání správné praxe a postupů. Z dotace mohou být financovány mzdové náklady, provozní výdaje projektu nebo služby. Na projekt lze získat dotaci až 100% výdajů. Celková finanční alokace je 95 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci budou přijímány do dne 16. ledna 2015.

Příjemci podpory:

 • Zájmové sdružení právnických osob.
 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Mzdové náklady pracovníků podílejících se na projektu, do maximální výše 200 Kč hrubé mzdy na hodinu.
 • Provozní výdaje, mezi které patří cestovní výdaje zaměstnanců MAS, spotřeba pohonných hmot, nájem kanceláře včetně energií, telefonní a internetové poplatky a kancelářské potřeby v souvislosti s projektem.
 • Služby související s realizací projektu, pokud není možné zabezpečit interní kapacitou MAS.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků v programu je 95 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace činí 100% celkových výdajů projektu.
 • Maximální výše výdajů, z nichž je stanovena dotace, činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Na projektu musí spolupracovat minimálně 4 MAS.
 • Vlastní realizace projektů může probíhat již od 1. září 2014.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru