Přeskočit na obsah

Region soudržnosti Severozápad — Výzva č. 61 Oblast podpory 5.1 — Podpora implementace ROP Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu implementace ROP Severozápad, se zahájením příjmu žádostí dne 25. srpna 2014. Oprávněným žadatelem o podporu, vedoucí k naplnění operačních cílů, kterými jsou například flexibilní a efektivní řízení a administrace ROP SZ, funkční systém průběžných analýz, studií a evaluací, nutných pro řízení, monitorování a hodnocení operačního programu, stabilizovaný a profesionální tým pracovníků, efektivní systém spolupráce s externími expertními subjekty, zapojenými do implementace, nebo vznik a implementace funkčního systému rozvoje personálních a odborných kapacit je Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu činí 90 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 14. srpna 2015 ve 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivity související se zajištěním činnosti jednotek podílejících se na realizaci ROP SZ.
 • Nákup či úhrada služeb a výdajů souvisejících s materiálně technickým zázemím řídícího orgánu ROP SZ (zejména náklady spojené s užíváním sídla ÚRR, pořízení vybavení, nezbytná údržba, zajištění provozu aj.).
 • Aktivity podporující implementaci programu, zejména metodická podpora, řízení programu, monitoring a evaluace, realizace, kontrola, audit, finanční útvar aj.
 • Aktivity související s procesem hodnocení a výběrem projektů (expertní posudky, nákup či úhrada služeb souvisejících s hodnocením a výběrem hodnotitelů, apod.).
 • Nákup či úhrada služeb a nákladů souvisejících s realizací aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů Řídícího orgánu ROP SZ. Jedná se zejména o vzdělávání, rozvoj znalostí a dovedností, výměnu zkušeností, best practices aj.
 • Aktivity podporující technickou administraci, zvyšování efektivnosti a účinnosti veřejné správy, osobní náklady a stimulační systémy, systémy řízení firmy apod.
 • Nákup či úhrada služeb a nákladů souvisejících s realizací průzkumů, odborných studií, konzultací apod.
 • Příprava budoucího programového období po roce 2013.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu činí 90 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace projektů je Region soudržnosti Severozápad.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453
Zdroj[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru