Přeskočit na obsah

Region soudržnosti Severozápad — Výzva č. 61 Oblast podpory 5.2 — Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu implementace ROP Severozápad, se zahájením příjmu žádostí dne 25. srpna 2014. Oprávněným žadatelem o podporu, vedoucí k naplnění operačních cílů, kterými jsou například zajištění funkčního systému identifikace a podpory přípravy tvorby kvalitních projektů, vznik a podpora systému podpory zvyšování kvalifikace jednotlivých potenciálních či existujících žadatelů a předkladatelů projektu či zajištění rovného přístupu k informacím přo všechny potenciální žadatele i veřejnost, jsou Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, kraje a organizace založené krajem. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu činí 10 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci budou přijímány nejpozději do dne 14. srpna 2015 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad.
 • Kraje.
 • Organizace založené krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Konzultace, přímá asistence a podpora lokálních či regionálních komunit v přípravě integrovaných projektů a strategií pro jednotlivé oblasti podpory prioritních os, včetně řízené integrované podpory měst v procesu přípravy a následné realizace IPRM, spočívající v zajištění kontinuální technické asistence vhodným kandidátům, při realizaci tohoto integrovaného přístupu.
 • Podpora přípravy a zpracování kvalitních individuálních projektů určených pro realizaci v rámci některé z oblasí podpory ROP, včetně podpory zpracování potřebných studií a projektové dokumentace, podpora přípravy projektů PPP.
 • Podpora asistence a poradenství pro žadatele v návaznosti na zkušenosti ze stávajících aktivit zaměřených na podporu absorpční kapacity jako je např. systém rozvojových center realizovaný jednotlivými kraji.
 • Vznik informačních systémů, databází a sítí certifikovaných poradců, proškolených v oblasti problematiky SF, strategií a přístupu ROP a přípravy a realizace projektů.
 • Vzdělávací aktivity pro žadatele a veřejnost, zejména pořádání kurzů, workshopů, seminářů a konferencí, výměny zkušeností a rozvoj partnerství.
 • Aktivity vyplývající z KoP, obsahující různé typy akcí informujících veřejnost (multimédia, video, inzertní kampaň).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu je 10 000 000 Kč.
 • Minimální výše všech způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 000 000 Kč.
 • Výše dotace může dosáhnout až 85%.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace projektů je Region soudržnosti Severozápad.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru