Přeskočit na obsah

REGIONÁLNÍ FOND ROZVOJE 2014

Dotace na projekty zlepšování a posilování mezilidských vztahů, na sblížení a rozvoj místní komunity, kterou lze získat v rámci Regionálního fondu rozvoje 2014. Cílem programu je zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí, podpora utváření aktivních komunit a dobrých sousedských vztahů. Program se zaměřuje zejména na nastartování nových aktivit, podporu čerstvých nápadů a probouzení dosud spících komunit, které nabízejí vyšší potenciál kvalitativní změny mezilidských vztahů.

Příjem žádostí:

 • Do 30. dubna 2014.

Příjemci podpory:

 • České nevládní neziskové organizace registrované jako spolky (včetně původních občanských sdružení), obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví (charity a diakonie).
 • Obce a sdružení obcí.
 • Příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Z programu budou podporovány projekty, které usilují o sblížení a rozvoj místní komunity, zlepšování a posilování pozitivních mezilidských vztahů v daném místě i vztahů k samotnému místu. Hmotné výstupy jsou přitom považovány za vedlejší přidanou hodnotu projektů — Podpora sousedských vztahů a pospolitosti.
 • Podpora z programu je jednak finanční a jednak ve formě bezplatného vzdělávání pro realizátory projektů.

Formy a výše podpory:

 • Celková alokace zdrojů pro tuto výzvu činí 2 000 000 Kč.
 • Lze získat grant až do výše 100 000 Kč.

Specifikace a omezení:

 • V rámci rozpočtu projektu lze žádat o příspěvek až do výše 10% grantu na režii organizace.
 • Doba realizace projektu může být nejdéle 12 měsíců v období od 30. června 2014 do 29. června 2015.
 • České nevládní neziskové organizace mohou požádat o příspěvek v rozmezí 20–90% celkových nákladů projektu.
 • Obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace mohou požádat o příspěvek v rozmezí 20–50% celkových nákladů projektu.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru