Přeskočit na obsah

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem „souSedíme si“

Československá obchodní banka vyhlásila podzimní grantové kolo v programu “souSedíme si”. Finanční podporu ve výši až 100 tisíc korun mohou získat projekty z celé České republiky, zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí, na posilování vztahu lidí k místu bydliště a na péči o místní kulturu a přírodní dědictví. 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 14. října 2015.

Příjemci podpory:

 • Nadace a nadační fondy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Příspěvkové organizace (PO).
 • Spolky (včetně původních občanských sdružení).
 • Účelová zařízení církví (charity a diakonie).
 • Ústavy.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty, které vycházejí ze znalosti prostředí.
 • Projekty mající potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti (společný zájem žadatele a komunity).
 • Projekty, které těží z vnitřních zdrojů komunity (historie, tradice, osobnosti, dovednosti atd.).
 • Projekty, jenž vytvářejí příležitosti k podílení se místních obyvatel na utváření veřejného prostoru.
 • Projekty, které stojí na skutečné spolupráci, utváření partnerství a vztahů.
 • Projekty podporující propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních obyvatel.
 • Projekty obohacující účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti.
 • Projekty, které jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných znalostí).
 • Projekty podporující odpovědnost místních občanů za daný stav věcí.
 • Projekty, které posilují společnou identitu a vztah lidí k místu kde žijí i k sobě navzájem.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace pro tuto výzvu činí 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 100 000 Kč.
 • Celková výše dotace může dosáhnout až 90 % celkových uznatelných výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Program je určen pro celé území ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

2 komentáře na “Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem „souSedíme si“”

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   více informací naleznete ZDE. Na odkaze najdete podmínky programu, formulář žádosti a rozpočtu.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru