Přeskočit na obsah

Regionální kultura v Kraji Vysočina

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění se zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění a další estetické aktivity.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání žádostí o dotaci: od 30. 4. do 10. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí založené.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem působící v oblasti kultury.
 • Právnická a fyzická osoba podnikající.
 • Spolky, ústavy a nadace.
 • Církevní právnické osoby.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.
 • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Kulturní akce v rámci neprofesionálního umění se zaměřením na tradiční českou hudebnost.
 • Slovesné obory a divadelní tvořivost.
 • Výtvarná, fotografická a  filmová tvorba.
 • Taneční umění a další estetické aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 50 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace je 60 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je kraj Vysočina.
 • Kulturní akce budou realizovány v období od 1. července 2018 do 30. června 2019.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru