Přeskočit na obsah

Regionální operační program pro Střední Čechy se zaměřením na zdravotnictví

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyzývá k podávání žádostí do „Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy“, který se zaměřuje na rozvoj měst a to především v oblasti modernizace a zvýšení kvality infrastruktury veřejných služeb. Tato výzva je ale omezena pouze na nemocniční zařízení a polikliniky. Přesněji by se mělo jednat o oblastní nemocnice Příbram, Kolín, Kladno, Mladou Boleslav a Benešov.

Příjem žádostí:

 • Žádost je nutné doručit do 29. 10. 2014 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Středočeský kraj.
 • Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Modernizace, rekonstrukce již postavených objektů.
 • Využití nepoužívaných prostor či zařízení k jiné činnosti než pro kterou byly určeny.
 • Inovace, moderní technologie, nákup vybavení s cílem zvýšení kvality poskytovaných služeb .
 • Pouze doplňkově je možno podpořit pořízení výpočetní techniky, úpravu infrastruktury za účelem integrace menšin (např. tělesné postižených) do společnosti, vytvoření parkovacích ploch (též rekonstrukce) a investici, která by vedla k úsporám na energii. V projektu mohou mít tyto aktivity maximálně 40% zastoupení na výdajích.

Forma a výše podpory:

 • Žadatel může získat dotaci ve výši 15 % celkových výdajů projektu.
 • Na danou výzvu je vyhrazeno přibližně 70 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých nákladů jednoho projektu musí činit 2 mil. Kč, horní hranice není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žádost bude přijata pouze na takový projekt, který nezakládá veřejnou podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru