Přeskočit na obsah

Regionální projektový fond Podunají — Projekt “START”

V projektu EU Strategie Podunajského regionu (EUSDR) byla dne 18. července 2014 vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci na rozvoj a realizaci projektů v Podunajském regionu formou tzv. “Seed Money”. Tento způsob financování pomůže zejména malým organizacím, které mají omezené množství prostředků, potřebných pro start svých projektů. Z programu START mohou být podpořeny části velkých projektů, u kterých celkové náklady převyšují limit dotace (maximálně však do 25 mil. EUR), ale také menší projekty, jejichž rozpočet je nižší, než-li finanční limit programu. Oprávněnými žadateli o dotaci na rozvoj projektových činností, nebo realizaci aktivit projektu jsou veřejné a soukromé právnické osoby z oblasti Podunají. Projekt START je určen zejména pro malé nevládní a neziskové organizace. Celková alokace finančních prostředků pro tento projekt činí 900 000 EUR.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze předkládat nejpozději do 17. září 2014.

Příjemci podpory:

 • Soukromé a veřejné právnické osoby z Podunajské oblasti.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Malé společnosti

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj projektových činností, do kterého patří: zpracování projektové koncepce nebo akčního plánu, kontrola postupu, komunikační strategie, definování rozpočtu na realizaci projektu, vyhledávání možností financování, příprava a podání žádosti o financování a budování strategického partnerství.
 • Realizace aktivit projektu, kam spadají aktivity jako: organizace zvláštních workshopů, seminářů, školení, síťových akcí atd., organizace nebo účast na veřejných akcích a panelových diskusích, tvorba výzkumných studií, hodnocení, průzkumy nebo organizace akcí vztahujících se k projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu činí 900 000 EUR.
 • Výše dotace pro jeden projekt se pohybuje mezi 10 000 — 40 000 EUR.
 • Formou “Seed Money” může být předfinancováno 50% příspěvku.
 • Dalších 25% uznaného příspěvku může být uděleno v polovině projektu, na základě ověření průběžné zprávy.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká členských států EU: Německo (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko. Dále přistupujících zemí EU: Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá Hora a zemí mimo EU: Moldavsko a Ukrajina.
 • Podmínkou je kooperace alespoň dvou partnerů ze dvou výše zmíněných zemí.
 • Projekt musí být ve veřejném zájmu a mít makroregionální dopad.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru