Přeskočit na obsah

Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN‑T

Dotace na rekonstrukci a modernizaci na silnicích I. třídy mimo TEN‑T mohou získat vlastníci/správci dotčené infrastruktury. Podpora je hrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu.

Příjem žádostí:

 • Od 9. 7. 2007 do 31. 8. 2015.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy.
 • Projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy.
 • Projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy.
 • Projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě.
 • Projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech.
 • Projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví.
 • Projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy.

Forma a výše podpory:

 • Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty z Evropského fondu pro regionální rozvoj, až do výše 85% uznatelných nákladu projektu.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je celá Česká republika.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru