Přeskočit na obsah

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže — Královéhradecký kraj

Dotace na vytváření podmínek pro realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 11. 2021, 8:00 do 08. 12. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70% členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky), nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží).

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvářet podmínky pro realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži: 
  • Projekty zaměřené na řešení naléhavé situace, havarijního stavu (nejvyšší).
  • Podpora pobočných spolků (vysoká).
  • Objekty sloužící i znevýhodněným dětem a mládeži (sociální, zdravotní) (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 40 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Míra podpory celkových způsobilých výdajů činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Spolek nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru