Přeskočit na obsah

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na modernizaci a rekonstrukci objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou NNO dětí a mládeže a pracující s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 1. 2. 2018 (8.00 hod.) do 1. 3. 2018 (14.00 hod.).

Příjemci podpory:

  • Spolky, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70 % členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky), nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží).

Typy podporovaných projektů:

  • Investiční prostředky.
  • Úhrada zakázky nebo její části (formou faktury — daňového dokladu) za pořízení majetku, rekonstrukci a modernizaci majetku.
  • Materiálové výdaje a další nutné výdaje bezprostředně související s pořízením, rekonstrukcí a modernizací majetku.

Forma a výše podpory:

  • Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 70 %.
  • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 32 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru