Přeskočit na obsah

Restaurování kulturních památek Královéhradeckého kraje

Dotace na restaurování národní kulturní památky (NKP) a kulturní památky (KP) nebo jejich součástí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 17. 10. 2016 do 16. 1. 2017, 14:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Vlastníci kulturních památek a národních kulturních památek.

Typy podporovaných projektů:

 • Výdaje spojené se zachováním nebo obnovou národní kulturní památky (NKP) nebo kulturní památky (KP):
  • restaurátorské průzkumy nařízené závazným stanoviskem správního orgánu státní památkové péče, bez nichž by nebylo možné připravovat restaurování;
  • lešení — stavba, demontáž a pronájem;
  • restaurování;
  • transfery do ateliérů a zpět;
  • restaurátorské zprávy;
  • odvoz suti na skládku, poplatky za skládku, poplatky za kontejnery, přesuny techniky;
  • přesuny hmot.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě: 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 150 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových podpořitelných výdajích projektu: 80 %.

Specifika a omezení:

 • Neuznatelným nákladem jsou výdaje na stavební/autorský dozor.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru