Přeskočit na obsah

Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení

Dotace na zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených národních sítí zdravotnických zařízení.

Příjem žádostí:

  • Od 10. února 2015 do 17. února 2015 do 15.00 hod.

Příjemci podpory:

  • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví.
  • Organizace zřizované a nebo zakládané kraji a obcemi.
  • Právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

Typy podporovaných projektů:

  • Modernizace a obnova diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků.
  • Dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokovaná částka pro výzvu je 1,30 mld. Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 140 mil. Kč.
  • Finanční spoluúčast z prostředků Evropské unie bude činit maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Výdaje jsou způsobilé do 31. 12. 2015. Do tohoto data musí být uhrazeny veškeré dodavatelské faktury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru