Přeskočit na obsah

Řízení a inventarizace lesa v Gruzii — chráněná území v Tušsku

Dotace na podporu projektů, cílících na navržení a vytvoření udržitelného diferencovaného systému hospodaření v lesních porostech Tušska, včetně posouzení možností a limitů jejich ochrany proti podkornímu hmyzu a dalším potenciálně rizikovým faktorům (např. požáry), mohou získat nestátní neziskové organizace, veřejné vysoké školy a další oprávněné subjekty. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy činí 4 600 000 Kč na období let 2015 – 2017.

Příjem žádosti:

 • Příjem veškerých přihlášek končí dne 1. června 2015 ve 14 hodin.

Příjemce podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Veřejné vysoké školy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na zvýšení kvalifikace pracovníků v oblasti monitoringu stavu lesních porostů, ekologie lesa a lesního hospodaření.
 • Projekty, které vedou k nastavení udržitelného modelu hospodaření, vycházejícího z aktuálně získaných základních dat o stavu lesa (porostní zásoba, přirozená obnova, její stav a distribuce) promítnutých do lesního hospodářského plánu.
 • Projekty směřující k vyhodnocení stavu lesních ekosystémů v území z pohledu jejich ohrožení biotickými faktory, zejména podkorním hmyzem, případně abiotickými faktory.
 • Projekty, jejichž cílem je navržení metodiky základního hospodářského plánování s důrazem na ochranu lesa a zajištění plnění jeho dalších (mimoprodukčních) funkcí.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků na období let od 2015 do 2017 činí 4 600 000 Kč. Podpořen bude jeden projekt.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt na rok 2015 je 600 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt na rok 2016 je 2 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt na rok 2017 je 1 500 000 Kč.
 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům.
 • Dotaci nelze používat na financování podnikatelských aktivit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru