Přeskočit na obsah

ROP Moravskoslezsko Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství

Dotace na všestranné zkvalitnění prostředí měst a jejich občanské infrastruktury v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje v Moravskoslezském regionu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 15. 6. 2015 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce a města s počtem obyvatel od 5000 do 49 999.
 • Organizace zřízené a založené obcemi s počtem obyvatel od 5000 do 49 999 včetně.
 • Nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 5 000 do 49 999 včetně.
 • Soukromé školy v obcích s počtem obyvatel od 5 000 do 49 999 obyvatel včetně.

Typy podporovaných projektů:

 • Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání. 
  • Modernizace vybavení škol a školských zařízení, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky; výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních opatření ke snížení tepelné ztráty).
 • Zkvalitnění a rozšíření volnočasového zázemí, podpora zdravého způsobu života. 
  • Podpora rekonstrukce nebo výstavby zařízení a ploch využitelných pro spolkové, sportovní a zájmové aktivity obyvatel.
 • Přitažlivá města.
  • Zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce.
 • Infrastruktura sociálních služeb. 
  • Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče, služby sociální prevence a služby odborného sociálního poradenství.
 • Infrastruktura zdravotnických služeb. 
  • Modernizace objektů zdravotnických zařízení (nebude podporováno přístrojové vybavení zdravotnických služeb).

Forma a výše podpory:

 • Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu je 4 mil. Kč.
 • maximální podíl dotace je 85 % celkových způsobilých nákladů.

Specifikace a omezení:

 • Způsobilými výdaji jsou výdaje proplacené dodavatelům v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015.
 • V této výzvě je možno předložit projekty nezakládající veřejnou podporu, jejichž realizace byla ukončena v průběhu let 2014 –2015.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7703”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru