Přeskočit na obsah

ROP Moravskoslezsko Pořízení vozidel pro sociální služby

Dotaci na pořízení nového specifického dopravního prostředku sloužícího pro sociální služby mohou získat obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty v Moravskoslezském kraji. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 14.5.2015, do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené.
 • Obce nad 500 obyvatel a organizace zřízené a založené obcemi nad 500 obyvatel.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Organizace zřízené státem.
 • Podnikatelské subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení nového specifického dopravního prostředku sloužícího pro sociální služby. Nákup specifického dopravního prostředku je způsobilý také pro přepravu zaměstnanců na chráněných pracovních místech. Specifickým dopravním prostředkem se myslí dopravní prostředek upravený pro potřeby klientů sociálních služeb nebo určený pro poskytování sociálních služeb.
 • Specifický dopravní prostředek lze pořídit pro následující sociální služby: 
  • pobytová zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, domovy pro seniory, atd.),
  • pobytová zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (azylové domy, domy na půl cesty, atd.),
  • pobytová zařízení dalších služeb sociální péče a prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů,
  • pobytová zařízení sociálně — právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb. v platném znění (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc),
  • zařízení poskytujících terénní a ambulantní služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovská a předčitatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, atd.),
  • zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, sociální rehabilitace, služby následné péče, atd.),
  • zařízení dalších služeb sociální péče a prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (tlumočnické služby, ranná péče, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, odborné sociální poradenství, atd.),
  • chráněné dílny dle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb.,/zaměstnavatelé mající zřízená chráněná pracovní místa dle novely zákona o zaměstnanosti 367/2011 Sb.
  • ambulantních zařízení sociálně — právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).

Forma a výše podpory:

 • Projekty z této výzvy budou schváleny jako náhradní a dotace bude poskytnuta ze zbytkové alokace na danou dílčí oblast podpory podle výsledku realizace projektů předchozích výzev.
 • Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu: 2 mil. Kč.
 • Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt — není stanovena.
 • Maximální výše dotace činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace projektů je region soudržnosti Moravskoslezsko.
 • Projekty musí být ukončeny nejpozději do 31.3.2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

2 komentáře na “ROP Moravskoslezsko Pořízení vozidel pro sociální služby”

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den, paní Zedková,
   podrobnější podmínky si můžete projít ZDE.
   Žádost se vyplňuje nejdříve elektronicky v programu BENEFIT, poté se vytiskne a osobně doručí na Úřad regionální rady MSK.
   Nejdříve se prosím v systému registrujte.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru