Přeskočit na obsah

ROP MS Integrace a rozvoj infrastruktury veřejné dopravy

Od 22. 4. 2015 je možné podávat žádosti v programu ROP Moravskoslezsko, PO1 Regionální infrastruktura a dostupnost. Jedná se o průběžnou výzvu k předkládání dočerpávacích projektů. Podporováno bude: rozvoj inteligentních dopravních systémů, zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy dobudováním související infrastruktury a pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy. Žádosti je možné podávat do 18. 6. 2015.

Příjem žádostí:

 • Do 18. 6. 2015.

Příjemci podpory:

 • Moravskoslezský kraj, organizace jim zřízené a založené.
 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené obcemi či svazky obcí.
 • Správa železniční dopravní cesty.
 • Vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy.
 • Dopravci zajišťující veřejnou dopravu na základě závazku veřejné služby.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě: Zavádění či modernizace elektronických systémů veřejné dopravy a jejich integrace.
 • Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy dobudováním související infrastruktury: Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými dopravními systémy, včetně zajištění návaznosti na individuální dopravu — parkoviště typu P+R, Rekonstrukce a budování vybraných zastávek veřejné dopravy (železniční, autobusové, MHD), Doplňující stavby integrující jednotlivé druhy dopravy (menší projekty zvyšující dostupnost, bezpečnost a atraktivitu, např. bezbariérové přístupy, nástupní ostrůvky, úschovny kol aj.), Opatření pro preferenci hromadné, cyklistické a pěší dopravy ve městech před dopravou individuální (dopravní signalizace, vyhrazené pruhy pro MHD).
 • Pořízení dopravních prostředků veřejní dopravy: Doprovodná infrastruktura spojená s provozem pořizovaných vozidel (místa pro stání, garáže, plničky atd.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých nákladů ne projekt je stanovena na 5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podporovány budou projekty nezakládající veřejnou podporu. 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru