Přeskočit na obsah

ROP MS: Výzva č. 20 Dílčí oblast podpory 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy

Dotaci na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy může získat Moravskoslezský kraj a jím zřizované organizace. Termín pro podávání žádostí je 25. únor 2014 do 12 hodin. Celková finanční alokace je 955 mil. Kč. Z dotace lze financovat především rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. třídy včetně odstranění největších dopravních problémů v rámci silniční sítě. Opatření by měla vést ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Rovněž je možné podpořit budování obchvatů měst na silnicích II. a III. tříd a modernizaci křižovatek silnic výše uvedených tříd s komunikacemi I. třídy. 

Příjem žádostí:

  •  Žádosti je možné podávat do 25. února 2014, 12:00 (termín podávání žádostí posunut, původní datum 25. října 2013). 

Příjemci podpory:

  • Moravskoslezský kraj.
  • Organizace zřizované Moravskoslezským krajem.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy, včetně odstranění největších dopravních závad na silniční síti a na průtazích měst, zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy.
  • Výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy.
  • Modernizace křižovatek silnic II. a III. třídy se silnicemi I. třídy a s místními komunikacemi, související dopravní informační a řídící systémy.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 10 mil. Kč, maximální výše není stanovena.
  • Celková nová alokace na výzvu je 955 mil. Kč (původně 725 mil. Kč).
  • Maximální výše podpory činí 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Úspěšné dokončení projektu je možné nejpozději k datu 31.12. 2015. 

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru