Přeskočit na obsah

ROP MS: Výzva č. 24: Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy

Dotaci na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic II. a III. třídy, výstavbu obchvatů měst a obcí, modernizaci křižovatek a dopravních a informačních řídících systémů může získat Moravskoslezský kraj a organizace zřizované Moravskoslezským krajem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 23.6.2014 do 9.9.2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Moravskoslezský kraj.
 • Organizace zřizované Moravskoslezským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy, včetně odstranění největších dopravních závad na silniční síti a na průtazích měst, zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy.
 • Výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy.
 • Modernizace křižovatek silnic II. a III. třídy se silnicemi I. třídy a s místními komunikacemi související dopravní informační a řídící systémy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu je 10 milionů Kč.
 • Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt není stanovena.
 • Projekty nezakládající veřejnou podporu dosahují maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady 85% celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Příjemce musí zajistit spolufinancování projektu minimálně ve výši 15  % celkových způsobilých výdajů.
 • Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace mezi příjemcem a řídícím orgánem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru