Přeskočit na obsah

ROP MS: Výzva č. 6 Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava

Dotaci na rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště může žádat Moravskoslezský kraj. Celková alokace na výzvu je 340 mil. Kč, výše dotace je 85 % z celkových způsobilých výdajů. Mezi podporované projekty v rámci výzvy patří rozšíření pojezdových drah či rozšíření odbavovacích ploch pro letadla. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 16. května 2014, 12:00. 

Příjemci podpory:

  • Moravskoslezský kraj. 

Typy podporovaných projektů:

  • Rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště.
  • Konkrétně lze podpořit projekty na rozšíření pojezdových drah či rozšíření odbavovacích ploch pro letadla.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
  • Minimální objem projektu je 2 mil. Kč, maximální cena není stanovena.
  • Celková alokace na výzvu je 340 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být ukončen do 31. prosince 2015. 

Doplňující informace

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru