Přeskočit na obsah

ROP MS výzva č. 9 Marketing regionu

Dotace na zvýšení prosperity ekonomiky a kvality života v regionu a snížení míry nezaměstnanosti, zlepšení image Moravskoslezského kraje, zlepšení mediálního obrazu kraje, upevnění pozice kraje v rámci ČR a EU a rozvoj touch point značky kraje.

Příjem žádostí:

 • Od 24. 3. 2015 do 12. 5. 2015 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené.

Typy podporovaných projektů:

 • Marketingová strategie regionu: 
  • Rozvoj jednotného vizuální stylu.
  • Zabezpečení jednotné prezentace značky kraje v rámci všech komunikačních aktivit – a to jak kraje, tak institucí, které užívají značku kraje ve svých aktivitách (aktualizace Corporate design manuálu).
  • Rozvoj obrazového konceptu značky kraje a jeho průběžná aktualizace.
 • Implementace marketingové strategie: 
  • Integrovaná marketingová strategie — web a e‑marketing: provoz a rozvoj webového portálu, integrace roztříštěných aktivit v oblasti e‑marketingu, jazykové mutace — Public Relations a externí komunikace: zpracování strategie a její implementace (mediální kampaně — mediální prostor, multimediální spoty, výstavy, veletrhy, call centrum, propagační materiály).
  • Budování image institucí regionu (např. sladění vizuálního stylu partnerských organizací v regionu).
  • Propagace kraje v ČR i zahraničních cílových destinacích (tvorba, distribuce a prezentace propagačních materiálů).
  • Podpora vzniku a rozvoj Touch Point.
  • Pořádání odborných seminářů a konferencí na téma cestovního ruchu, účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu.
  • Vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistického regionu.
 • Marketingové analýzy a měření:

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace 6 mil. Kč.
 • Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu – 2 mil. Kč.
 • Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt – není stanovena.
 • Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 85 % celkových způsobilých výdajů pro projekty nezakládající veřejnou podporu.

Specifikace a omezení:

 • U projektů zakládající veřejnou podporu bude dotace poskytnuta v režimu regionální investiční podpory, maximální výše podpory je 25 % celkových způsobilých výdajů (u středních podniků 35 % a malých podniků 45 %).
 • Při podpoře formou de minimis pro projekty zakládající veřejnou podporu je maximální výše dotace z Rozpočtu regionální rady 85 % celkových způsobilých výdajů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru