Přeskočit na obsah

ROP MS Železniční drážní vozidla pro regionální osobní dopravu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vydala v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko výzvu, v rámci které lze získat dotaci na projekty, jejichž cílem je zajistit rozvoj veřejné dopravy integrací jednotlivých druhů dopravy a zvýšením její kvality, a eliminovat tak růst dopravní zátěže ekonomických center individuální automobilovou dopravou. Umožnit obyvatelům venkovských oblastí dojížďku do míst s vyšší nabídkou pracovních příležitostí. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou podniky poskytující služby veřejné drážní osobní dopravy. Minimální výše uznatelných nákladů činí 2 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat nejpozději do 24. 2. 2015 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Podniky poskytující služby veřejné drážní osobní dopravy v rámci smlouvy o závazku veřejné služby dle § 39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, v regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Typy podporovaných projektů:

  • Pořízení nebo modernizace železničních kolejových vozidel pro regionální veřejnou dopravu osob.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše způsobilých nákladů na jeden projekt činí 2 000 000 Kč.
  • Maximální výše způsobilých nákladů na jeden projekt není stanovena.
  • Míra dotace může dosáhnout maximálně 40 % celkových oprávněných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Výzva se týka Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru