Přeskočit na obsah

ROP Severozápad — Výzva č. 64 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Dotace na výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch, na revitalizaci a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek, modernizaci a úpravu lázeňské infrastruktury nebo výstavbu a rekonstrukci podmiňující dopravní infrastruktury mohou získat kraje, obce, organizace jimi zřízené, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a další. 

Příjem žádostí:

 • Od 25. 8. 2014 do 25. 9. 2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje a obce.
 • Organizace zřízené či založené obcí nebo krajem.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace (pouze v případě projektů s dopadem na obec nad 2000 obyvatel).
 • Organizační složky státu.
 • Zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou účetní historií.
 • Spolky.
 • Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba, obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch (např. informační centra, turistické trasy, naučné stezky, hippostezky, sportovně-relaxační centra a areály, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení, zařízení pro úpravu tratí, přístaviště a mola pro vodní  turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky apod.).
 • Revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek, kulturního dědictví a ostatních turisticky významných objektů pro jejich využití v CR (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra).
 • Modernizace a úprava lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy lázeňství („wellness“), realizace bezbariérových přístupů a další úpravy pro zdravotně postižené návštěvníky.
 • Výstavba a rekonstrukce podmiňující dopravní infrastrukturu zajišťující dostupnost a kvalitní přístup k místům s atraktivitami CR (komunikace, parkoviště, chodníky, pěší stezky, systémy značení apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 5 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 mil. Kč.
 • Dotace až 85% z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace projektů je region soudržnosti NUTS II Severozápad.
 • Výzva je vyhlášena v tzv. režimu závěrečných výzev.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se také na článek k této výzvě Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru