Přeskočit na obsah

ROP SM Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“

Dotace na modernizaci a zpřístupňování sportovišť základních škol, oprávněným žadatelem je statutární město Olomouc a jí zakládané organizace.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 23. 1. 2015.

Příjemci podpory:

  • Statutární město Olomouc.
  • Organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba, rozšíření a modernizace volnočasové infrastruktury (sportovišť základních škol a hřišť mateřských škol) a její zpřístupnění veřejnosti za účelem vytvoření příjemnějšího místa k životu, podnikání i návštěvě.
  • Realizací aktivity bude vytvořena dostupná nabídka sportovního vyžití a nabídka volnočasových aktivit pro organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů, tak pro neorganizovanou širokou veřejnost. Půjde o modernizaci a obnovu stávajících venkovních sportovišť za účelem rozšíření možností využívání volného času a zlepšení zdraví obyvatel.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 11 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.
  • Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru