Přeskočit na obsah

ROP SM Výzva 56/2014 1.1.1 Silnice II. a III. třídy

Dotace na stavební úpravy a případné rozšíření, modernizaci a výstavbu souvislých úseků silnic II. a III. třídy, na odstraňování nebezpečných míst na těchto silnicích, na úpravu frekventovaných silnic II. a III. třídy a na realizaci opatření snižující dopady provozu na uvedených silnicích na ekosystémy mohou získat kraje a organizace zřizované kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 17. 12. 2014 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraj.
 • Organizace zřizované kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací.
  • Např. výstavba nových úseků, modernizace, stavební úpravy či rozšiřování stávajících úseků silnic II. a III. tříd (kompletní výčet aktivit ve Zdroji).
 • Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace.
  • Modernizace, stavební úpravy, výstavba kruhových objezdů, odstraňování a úprava nebezpečných úseků, budování dopravně-inženýrských prvků směřujících ke snížení počtu dopravních nehod apod.
 • Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel.
  • Především modernizace, stavební úpravy či jiné stavební změny snižující dopady silničního provozu na životní prostředí obyvatel (obchvaty sídel, protihlukové stěny, protiprašná opatření).
 • Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy.
  • Především výstavba, modernizace, stavební úpravy či jiné stavební změny snižující dopady silničního provozu na ekosystémy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 3 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 60 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva je určena pro celé území regionu soudržnosti Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj).
 • Datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 31. 12. 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru