Přeskočit na obsah

ROP SM Výzva 56/2014 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zvyšování absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze SF EU a to prostřednictvím: mediální podpory programu, zajištění odborné připravenosti předkladatelů projektů, pomoci předkladatelům projektů při jejich přípravě v podobě účinné asistence. Oprávněnými žadateli o podporu jsou kraje z celého území regionu soudržnosti Střední Morava. Na jeden projekt lze získat dotaci až 3 500 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 21. ledna 2015.

Příjemci podpory:

 • Kraje z celého území regionu soudržnosti Střední Morava.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů.
 • Vydávání brožur a publikací a dokumentů ve vazbě na programové období 2007- 2013.
 • Propagační aktivity (např. kampaň ve sdělovacích prostředcích, plakáty, letáky atd.).
 • Příprava a řízení integrovaných rozvojových plánů a projektů a individuálních projektů.
 • Aktivity navazující na projekty absorpční kapacity z období 2004 — 2006  (vč. realizovaných navazujících projektů v období 2007 — 2013) / Aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovní projektů (servisní pracovníci).
 • Podpora pilotních akcí zaměřených na využívání experimentů a pilotních aktivit na posílení regionálních inovačních systémů (vč. zabezpečení udržitelnosti realizovaných projektů).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace projektů je Region soudržnosti Střední Morava.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru