Přeskočit na obsah

ROP SM Výzva č. 59/2015 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc – Městské parky

Dotace na obnovu nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí. Jedná se o úpravu a obnovu zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství ve vymezené zóně města Olomouc.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podat do 31.3.2015 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Statutární město Olomouc (předkladatel IPRM) — podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 25 mil. Kč
 • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů: 85 %.

Specifika a omezení:

 • Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.
 • Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.
 • Nebudou podpořeny projekty, které se týkají objektů uvedených v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného operačního programu.
 • Projekty předkládané v rámci této aktivity musí prokázat převažující dopad na obyvatele města Olomouce, kterým aktivita přinese zlepšení kvality života zvýšením atraktivity revitalizovaného území.
 • Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRM Městské parky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru